ชื่อ - นามสกุล :นายเจตน์ ชุ่มวงศ์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :