[ yok4289 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
เจนนี่ เทียน
ชื่อเล่น : 
เจนี่
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
16/2/2537
อายุ : 
27
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
yingying42896395@gmail.com  
ที่อยู่ : 
12 ม.2
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
แพร่
รหัสไปรษณีย์ : 
54000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0998885632
สถานที่ทำงาน : 
คอมพิวเตอร์
การศึกษา : 
อาชีวศึกษา