• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ที่ตั้งโรงเรียน

103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000

โทร 054-601-075 Email: nanpunyanukul@gmail.com