• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ระบบปักหมุดบ้านนักเรียนบน google map

แสดงภาพรวมข้อมูลพิกัดนักเรียน

จังหวัดน่าน

จังหวัดพะเยา

ต่างจังหวัด