• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เอกสารประกอบการนำเสนอระบบดูแลช่วยเหลือประจำปีการศึกษา 2563

เอกสารประกอบการนำเสนอระบบดูแลช่วยเหลือประจำปีการศึกษา 2562

  • VTR งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • เอกสารแนะนำกิจกรรมงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน