• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

รางวัลเกียรติยศ

  • กระทรวงแรงงาน รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒ ปีที่ ๑ ติดต่อกัน download