• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ว 20-21

กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2561

1. VDO การประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 กพ 2562

2. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2561 คลิกดูรายละเอียด

3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิกดูรายละเอียด