• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน รับมอบโล่เกียรติคุณ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน รับมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชรและโล่เกียรติคุณ โรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ จากอธิบดีกรมอนามัย ในงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15

Visits: 118