• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ขอขอบพระคุณพระสุนทรมุนี เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ขอขอบพระคุณในความกรุณาของพระสุนทรมุนี เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ที่ได้บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เนื่องในโอกาสทำบุญอายุครบ 66 ปี 46 พรรษา ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง

Visits: 48