• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

การประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 /2565 ณ ห้องประชุม โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

Visits: 29