• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

รับวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) เข็ม3 ของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 20 พ.ค.2565

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลภูเพียง มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Pfizer) ให้กับนักเรียน อายุ 5 -11 ปี จำนวน 30 คน อายุ 12 ปีขึ้นไป จำนวน 65 คน รวมทั้งหมด จำนวน 95 คน เป็นเข็มกระตุ้น จำนวน 62 คน และ ครูบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน เข็ม 3 จำนวน 3 คน เข็ม 4 จำนวน 19 คน รวมทั้งหมด จำนวน 22 คน
Visits: 2798