• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 19 พ.ค. 2565 โดย นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นำโดยนายสมพงษ์ อุ่นใจผู้อำนวยการโงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนน่าน ร่วมต้อนรับ นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะคณะผู้ตรวจเยี่ยม เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล อำเภอภูเพียง จ้งหวัดน่าน โรงเรียนนำเสนอมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และทำการจัดการเรียนการสอน ในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (ประเภทหอพัก) รองอธิบดีกรมอนามัยและคณะตรวจเยี่ยมสถานที่และบริเวณจุดต่างๆในโรงเรียนตามความเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะ
Visits: 62