• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ร่วมการแสดง เปิดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ร่วมการแสดง เปิดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565 ณ ริมแม่น้ำน่านเชิงสะพานภาคเหนือ โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธี และได้จัด นิทรรศการผลงานนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ในงาน ประจำปีของดีเมืองน่านร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดน่าน

Visits: 4755