• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับภาค นำโดย นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ประธานคณะกรรมการพร้อมคณะกรรมการ ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ

Visits: 1387