• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid – 19 ในเข็มที่ 3 ของนักเรียน

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 นักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid – 19 ในเข็มที่ 3 เพื่อลดความรุนแรงจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา ณ โรงพยาบาลอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

Visits: 75