• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

มอบเครื่องช่วยฟังให้แก่นักเรียนหูหนวกให้กับนักเรียน กลุ่มบกพร่องทางการได้ยิน

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้รับความอนุเคราะห์ จากมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์มอบเครื่องช่วยฟังให้แก่นักเรียนหูหนวกให้กับนักเรียน กลุ่มบกพร่องทางการได้ยิน

Visits: 565