• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัด นำโดย นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการ ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

Visits: 471