• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

กิจกรรม “ข้าวสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ อยู่อย่างพอเพียง” ปีการศึกษา 2564 (ภาคเก็บเกี่ยว)

เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมข้าวสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ อยู่อย่างพอเพียง ภาคของการเก็บเกี่ยว โดยมี นายชัยนรงค์  วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี อีกทั้งได้รับเกียรติจากนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษร่วมเป็นเกียรติ การนี้นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตของโรงเรียน โดยแบ่งสายการดำนาจำนวน 8 สายรับผิดชอบการเก็บเกี่ยวจำนวน 4 แปลงนา เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ประสบการณ์และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีสืบไป

Visits: 2266