• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

รับรายงานตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน รับรายงานตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และได้เสริมความมั่นใจ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากทีมบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลภูเพียง สำนักงานสาธารณาสุขอำเภอภูเพียง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว มาคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่นักเรียนทุกคนผลการดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย “เปิดเรียน ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19” (ภาพกิจกรรม)

Visits: 616