• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ต้อนรับคณะจากศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ กรมอนามัย

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะจากศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ กรมอนามัย โดยกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เข้าเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และติดตามการใช้สมุดบันทึกการคัดกรองสุขภาพเด็กพิเศษ ทั้งนี้ได้มอบชุดสุขอนามัย และสื่อประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันโควิด-19 เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันควบคุมโรค สร้างความมั่นใจให้กับครู-นักเรียนและบุคลากรในการเตรียมความพร้อมเปิดสถานศึกษาต่อไป (ภาพกิจกรรม)

Visits: 239