• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

นักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19  ในการนี้นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูได้เดินทางไปให้กำลังใจนักเรียน ณ โรงพยาบาลภูเพียง (ภาพกิจกรรม)

Visits: 1963