• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่านในโอกาสนี้นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน  พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ที่ไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ให้กับโรงเรียน สำหรับผู้เกษียณอายุ (ครูจรรยา สายสูง และครูราตรี แก้วอินทร์) ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน  พร้อมกล่าวคำอำลา  โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร อดีตบุคลากรโรงเรียน เข้าร่วมงาน

โดยผู้เข้าร่วมงานทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย  ตรวจวัดอุณหภูมิ  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  และรักษาระยะห่างตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า  (Covid – 19) อย่างเคร่งครัด

Visits: 1229