• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

อบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล มีความรู้ ทักษะเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ณ หอประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล

Visits: 464