• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

กิจกรรม “ข้าวสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ อยู่อย่างพอเพียง” ปีการศึกษา 2564 (ภาคดำนา)

เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมข้าวสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ อยู่อย่างพอเพียง ภาคของการดำนา โดยมีนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันดำนาในแปลงนาสาธิตของโรงเรียน โดยแบ่งสายการดำนาจำนวน 8 สายรับผิดชอบดำนาจำนวน 4 แปลงนา เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ประสบการณ์และอนุรักษ์วัฒนธรรม ปรเพณีของการดำนาให้แก่นักเรียนสืบไป

Visits: 790