• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ฉีดวัคซีน AstraZeneca

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนน่านปัญญานุกูล เข้าร่วม ฉีดวัคซีน AstraZeneca เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019  (COVID – 19) เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ  โรงพยาบาลน่าน (ภาพกิจกรรม)

Visits: 106