• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

งานหลักสูตร

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นำโดยนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะผู้บริหาร ครู ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ (วิเคราะห์งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) ณ ห้องประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล (ภาพกิจกรรม)

Visits: 394