• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียนในเครือข่าย ภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ และตรวจเยี่ยมฐานการเรียนรู้ ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ภาพกิจกรรม

Visits: 660