• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล (ภาพกิจกรรม)

Visits: 1965