• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ร่วมกิจกรรมของดีเมืองน่าน

เมื่อวันที่ 5 , 7, 8 มีนาคม 2564 ร่วมจัดนิทรรศการจำแสดงผลงาน จำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียน และนำนักเรียนแสดงความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ ในงานของดีเมืองน่านประจำปี 2564 (ภาพกิจกรรม)

Visits: 70