• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

อบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะชีวิตนัักเรียน

วันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะชีวิตนัักเรียน เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล มีความรู้ทักษะในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะชีวิตในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

Visits: 883