• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีสู่โคกหนองนาโมเดล

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา8.30-10.30 น. นางสาวชญาณ์ธินิดา บัวผัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนโรงเรียนร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีสู่โคกหนองนาโมเดล ในพื้นที่ตำบลน้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียงVisits: 355