• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

คณะนักวิชาการสาธารณสุขศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับ คณะนักวิชาการสาธารณสุขศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมโรงเรียน ในการศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ภาพกิจกรรม

Visits: 237