• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับ นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงเรียน ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก้คณะผู้บริหารและครูด้วย ภาพกิจกรรม

Visits: 339