• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

อบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และเผชิญเหตุแผ่นดินไหวเบื้องต้น

   เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และเผชิญเหตุแผ่นดินไหวเบื้องต้น เพื่อให้คณะครูและบุคลากรโรงเรียนน่านปัญญานุกูล มีความรู้ทักษะเมื่อเกิดอัคคีภัย ภาพกิจกรรม

Visits: 512