• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ตัวแทนนักเรียนและครู ร่วมกิจกรรม โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน

Visits: 1719