• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ร่วมคัดเลือกตัวแทนนักกีฬากลุ่มอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ตัวแทนครูและนักเรียนร่วมคัดเลือกตัวแทนนักกีฬานักเรียนกลุ่มอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดน่าน

Visits: 268