• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ชุมชน 1 เยี่ยมชมกิจกรรมงานอาชีพโรงเรียน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ชุมชน 1 เยี่ยมชมกิจกรรมงานอาชีพโรงเรียน โดยมีรองนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ พร้อมคณะครู โดยเยี่ยมชมกิจกรรมงานอาชีพ แต่ละฐานการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาพกิจกรรม

Visits: 4051