• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

กิจกรรมวันลอยกระทงและกิจกรรมนันทนาการหอนอน

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมวันลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมี นายสมพงษ์  อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การประกวดกระทง การประกวดนายนพมาศ ได้จัดกิจกรรมนันทนาการหอ เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน และเรียนรู้การทำขนมไทย ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ภาพกิจกรรม

Visits: 1085