• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดน่าน ร่วมกันตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล โดยมีทั้งหมด 6 จุดคัดกรองสุขภาพ ประกอบด้วย การวัดความดัน การตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย การตรวจวัดสายตา การตรวจสุขภาพฟัน การตรวจสุขภาพจิต การตรวจสอบการได้ยิน โดยมีผู้อำนวยการสมพงษ์ อุ่นใจ และคณะครูให้การต้อนรับและร่วมตรวจสุขภาพนักเรียน ภาพกิจกรรม

Visits: 704