• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

พิธีทำบุญโรงเรียนและงานมุฑิตาจิต ประจำปี 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 นายสมพงษ์ อุ่นใจ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ร่วมจัดพิธีทำบุญโรงเรียนและตั้งศาลพระภูมิ เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา อดีตผู้บริหารโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ร่วมให้เกียรติในพิธี และในช่วงบ่ายได้จัดงานมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียนอายุราชการจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายเจตน์ ชุ่มวงศ์ รองผู้อำนวยการ นายภิญโญ ดวงตา ครูชำนาญการพิเศษ และนายทวี ศรีอาคะ พนักงานราชการ ภาพกิจกรรมคลิก

Visits: 439