• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

การประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ

ภาพกิจกรรม

Visits: 1466