• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนน่านปัญญานุกูล โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ภาพกิจกรรม

Visits: 2111