• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

เมื่อวันอังคาร ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2563 กิจกรรมปลูกผักปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

เมื่อวันอังคาร ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2563 กิจกรรมปลูกผักปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน
https://photos.app.goo.gl/AWT8oRGnKLoNzMAZA

Visits: 242