• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

กิจกรรม PLC ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

กิจกรรม PLC ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน
https://photos.app.goo.gl/HYCcmhkpK54mivKB9

Visits: 240