• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

กิจกรรมทัศนศึกษา ป 4 วันที่ 23 มกราคม 2563

กิจกรรมทัศนศึกษา ป 4 วันที่ 23 มกราคม 2563 https://photos.app.goo.gl/t8VD887ADWoKznsy9

Visits: 495