• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้ ตามแนวทางของวอลดอร์ฟ

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑ พฤษจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา และการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้ ตามแนวทางของวอลดอร์ฟ ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

https://photos.app.goo.gl/ihHJNAwj2VQ4kq196

Visits: 1087

Leave a Reply

Your email address will not be published.