• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

      เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยการนำนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธี จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ในกิจจกรรมวันเข้าพรรษา...

กิจกรรมทำบุญ เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน (14 พฤษภาคม 2539) 26 ปี

      เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยการนำนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธี จัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน (14 พฤษภาคม 2539)...

ร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ ต้านภัยยาเสพติด”

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูบุคลากร ร่วมกิจกรรม "ก้าวท้าใจ ต้านภัยยาเสพติด" ณ หนองน้ำครก อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย วันต่อต้านยาเสพติด และรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยการนำนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธี ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย วันต่อต้านยาเสพติด...

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน รับมอบโล่เกียรติคุณ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน รับมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ...

ขอขอบพระคุณพระสุนทรมุนี เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ขอขอบพระคุณในความกรุณาของพระสุนทรมุนี เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ที่ได้บริจาคเงิน...

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. นำโดยนางสาวชญาณ์ธินิดา บัวผัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ณ...