• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายสมพงษ์  อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ร่วมกันปลูกต้นไม้...

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเปิดบ้านวิชาการ(open house)

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายครรชิต ฝายนันชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ...

นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้กำลังใจในการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563...

ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่...

ร่วมกิจกรรมของดีเมืองน่าน

เมื่อวันที่ 5 , 7, 8 มีนาคม 2564 ร่วมจัดนิทรรศการจำแสดงผลงาน จำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียน และนำนักเรียนแสดงความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์...

กีฬาสี ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้จัดการแข่งขันกีฬากีฬาสีภายในขึ้นวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน...