• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

โรงเรียนคุณธรรม

ประกาศ ผลการตรวจสอบคุณภาพ และยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รายละอียด)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง