• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

กิจกรรมข่าวสาร

กิจกรรมค่ายวัยเรียน วัยใส เข้าใจเรื่องเพศ และนันทนาการหอนอน วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563

กิจกรรมค่ายวัยเรียน วัยใส เข้าใจเรื่องเพศ และนันทนาการหอนอน วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563https://photos.app.goo.gl/uEa3PLRfwK7WW4bK7 Visits: 14 Facebook0Tweet0Pin0

กิจกรรมวางศิลาฤกษ์และทอดผ้าป่ารพ.ภูเพียง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราค พ.ศ.2563

กิจกรรมวางศิลาฤกษ์และทอดผ้าป่ารพ.ภูเพียง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราค พ.ศ.2563https://photos.app.goo.gl/HsHomNCAoKjquhZK9 Visits: 289 Facebook0Tweet0Pin0

เมื่อวันอังคาร ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2563 กิจกรรมปลูกผักปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

เมื่อวันอังคาร ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2563 กิจกรรมปลูกผักปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่านhttps://photos.app.goo.gl/AWT8oRGnKLoNzMAZA Visits: 26 Facebook0Tweet0Pin0

1 2 4