• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

รายงานการประชุม

Download การประชุม เดือนธันวาคม 62

รายงานการประชุมครู บุคลากร ครั้งที่ 1/2563 Download

รายงานการประชุมครู บุคลากร ครั้งที่ 2/2563 Download

รายงานการประชุมครู บุคลากร ครั้งที่ 3/2563 Download

รายงานการประชุมครู บุคลากร ครั้งที่ 4/2563 Download